Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaːj˧˥ zḭʔ˨˩kwa̰ːj˩˧ jḭ˨˨waːj˧˥ ji˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaːj˩˩ ɟi˨˨kwaːj˩˩ ɟḭ˨˨kwa̰ːj˩˧ ɟḭ˨˨

Từ nguyên Sửa đổi

Quái: lạ lùng; dị: lạ

Tính từ Sửa đổi

quái dị

  1. Lạ lùng quá, chưa từng thấy.
    Các loại mê tín quái dị hiện ra (Hoàng Đạo Thúy)

Tham khảo Sửa đổi