Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ːŋ˧˩˧ ɲaʔan˧˥ɓaːŋ˧˩˨ ɲaːŋ˧˩˨ɓaːŋ˨˩˦ ɲaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːŋ˧˩ ɲa̰ːn˩˧ɓaːŋ˧˩ ɲaːn˧˩ɓa̰ːʔŋ˧˩ ɲa̰ːn˨˨

Danh từ sửa

bảng nhãn

  1. () Học vị của người đỗ thứ hai, sau trạng nguyên, trong khoa thi đình thời phong kiến.
    Tài bảng nhãn thám hoa lỡ ra cũng hỏng. (Tú Xương, Phú hỏng thi khoa Canh Tý)

Tham khảo sửa

  • Bảng nhãn, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam