Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ːʔŋ˨˩ ŋwiən˧˧tʂa̰ːŋ˨˨ ŋwiəŋ˧˥tʂaːŋ˨˩˨ ŋwiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːŋ˨˨ ŋwiən˧˥tʂa̰ːŋ˨˨ ŋwiən˧˥tʂa̰ːŋ˨˨ ŋwiən˧˥˧

Định nghĩa

sửa

trạng nguyên

  1. Người đỗ đầu khoa thi đình trong thời phong kiến.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa