Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ʔwk˨˩ vḭʔ˨˩ha̰wk˨˨ jḭ˨˨hawk˨˩˨ ji˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hawk˨˨ vi˨˨ha̰wk˨˨ vḭ˨˨

Danh từ

sửa

học vị

  1. Danh vị cấp cho một người đã tốt nghiệp một trường đại học, hoặc có trình độ cao hơn.
    Học vị tiến sĩ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa