Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨəj˧˧ɓɨəj˧˥ɓɨəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨəj˧˥ɓɨəj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bươi

  1. Bới tung.
    Đống trấu nhà đừng để gà người bươi. (ca dao)

Tham khảo sửa