Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ə.ˈsɛm.bli/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

assembly /ə.ˈsɛm.bli/

  1. Cuộc họp.
  2. Hội đồng.
    the national assembly — quốc hội
  3. Hội nghị lập pháp; (Mỹ) hội đồng lập pháp (ở một số bang).
  4. (Quân sự) Tiếng kèn tập hợp.
  5. (Kỹ thuật) Sự lắp ráp; bộ phận lắp ráp.
  6. (Khoa học máy tính) Hợp ngữ.

Tham khảo

sửa