Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
arme
/aʁm/
armes
/aʁm/

arme gc /aʁm/

 1. Vũ khí, khí giới.
  Arme défensive — khí giới tự vệ
  Arme offensive — khí giới tấn công
  Arme de destruction massive — vũ khí huỷ diệt hàng loạt
  Arme à feu — súng
  Arme blanche — dao mác
  Arme de chasse — súng săn
  Arme de combat rapproché — vũ khí cận chiến
  Arme à répétition — súng bắn liên thanh
  Arme à tir automatique — súng tự động
  Arme téléguidée — vũ khí điều khiển từ xa
  L’arme chimique, bactériologique, atomique ou nucléaire — vũ khí hoá học, vi trùng, nguyên tử hay hạt nhân
  Arme antichar — vũ khí chống chiến xa
  Arme antiaérienne — vũ khí phòng không
  Arme individuelle (fusil, pistolet) — vũ khí cá nhân (súng trường, súng ngắn)
  Arme collective (mitrailleuse, mortier, canon) — vũ khí cộng đồng (đại liên, súng cối, đại pháo)
  L’arme du crime — hung khí gây án
  Dépôt d’armes — kho vũ khí
  Braquer, pointer, diriger une arme vers qqn — chĩa vũ khí về phía ai
  Rendre (poser) les armes — hạ khí giới (đầu hàng)
 2. Binh chủng.
  L’arme du génie — binh chủng công binh
  L’arme de l’infanterie/de l’artillerie — binh chủng bộ binh/pháo binh
 3. (Số nhiều) Kiếm thuật.
  Maître d’armes — kiếm sư
 4. (Số nhiều) Nghề quân nhân.
  Le métier des armes, la carrière des armes — nghề quân nhân, binh nghiệp
 5. (Số nhiều) Chiến trận, chiến tranh.
  Suspension d’armes — đình chiến
  Fait d’armes — chiến công
  Compagnon d’armes — bạn chiến đấu, chiến hữu
 6. (Số nhiều) Hình huy hiệu.
  Les armes de Paris — hình huy hiệu thành phố Paris
  en venir aux armes — đi đến chiến tranh
  faire arme de tout — dùng mọi thủ đoạn
  faire ses premières armes — ra trận lần đầu+ tập tễnh vào nghề
  passer par les armes — xử bắn
  mourir les armes à la main, passer l’arme à gauche — chết khi đang chiến đấu, tử trận
  être en armes — sẵn sàng chiến đấu
  prendre les armes — cầm vũ khí đi chiến đấu
  porter les armes, être sous les armes — phục vụ trong quân đội
  régler un différend par les armes — dùng vũ lực giải quyết tranh chấp
  une arme à double tranchant — (nghĩa bóng) dao hai lưỡi

Tham khảo

sửa