axít

(Đổi hướng từ a-xít)

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ sit˧˥˧˥ sḭt˩˧˧˧ sɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ sit˩˩˧˥˧ sḭt˩˧

Từ nguyênSửa đổi

Danh từSửa đổi

axít, a-xít, axit, a-xit

  1. Chấtkhả năng phân li H+ (proton).
  2. Chấtkhả năng nhường H+ (proton).

DịchSửa đổi