Tiếng Anh Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Turk + -ish

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ riêng Sửa đổi

Turkish

  1. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính từ Sửa đổi

Turkish

  1. (Thuộc) Thổ Nhĩ Kỳ.
    the Turkish language — ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ.
    the Turkish people — người Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành ngữ Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi