Xin chào, tôi là Ccv2020. Hiện nay tôi hoạt động chủ yếu ở dự án Wikipedia. Tôi thường sửa các mục từ liên quan đến hoá học, vì đây là lĩnh vực tôi yêu thích. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!