Thể loại:Thành viên en

en These users speak English.
Những thành viên này nói tiếng Anh.