Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
Mông Cổ

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məwŋ˧˧ ko̰˧˩˧məwŋ˧˥ ko˧˩˨məwŋ˧˧ ko˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məwŋ˧˥ ko˧˩məwŋ˧˥˧ ko̰ʔ˧˩

Địa danh

sửa

Mông Cổ

  1. Một quốc gia nội lục thuộc khu vực Đông Á.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)