Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̰˧˩˧ʨɔ˧˩˨ʨɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔ˧˩ʨɔ̰ʔ˧˩

Từ tương tự

sửa

Danh từ riêng

sửa

Chỏ

  1. Tên gọi một nhóm nhỏ của dân tộc Giáy.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa