Đa ngữ sửa


 
@ U+0040, @
COMMERCIAL AT
?
[U+003F]
Basic Latin A
[U+0041]

Từ nguyên sửa

Một biến thể chữ thảo của ᾱ hoặc ᾱᾱ, viết tắt của ἀνά (aná) trong tiếng Hy Lạp được sử dụng trong các công thức nấu ăn và đơn thuốc với nghĩa là "với mỗi", và sau đó được mở rộng sang tài khoản. (Các giả thiết khác cho rằng nó là ā, viết tắt của chữ Latin ad (“đến”), hoặc tiếng Pháp à (“đến”).)

Ký tự sửa

@

 1. (Máy tính) Ký hiệu được sử dụng làm dấu phân cách giữa tên người dùng và tên miền trong địa chỉ e-mail ("tại" tên miền).
  Địa chỉ e-mail của tôi là example@example.com.
 2. Với mỗi. Xem ×.
  7 @ 2 $ = 14 $ (bảy đô la, mỗi lần hai đô la, là mười bốn đô la).
 3. (Kỹ thuật) Phân cách giữa độ phân giải videotốc độ khung hình.
  1080p@60Hz
 4. (Internet) Thêm vào tên của người dùng để nhắc đến họ.
  A: Làm cách nào để ngăn người khác truy cập tệp của tôi khi họ sử dụng máy tính của tôi?
  B: @A: Bạn cần bảo vệ các tệp bằng mật khẩu.

Xem thêm sửa