Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+9896, 颖
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9896

[U+9895]
CJK Unified Ideographs
[U+9897]

Tiếng Quan Thoại sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

  1. đầu nhọn.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tính từ sửa

  1. nhọn
  2. tinh ranh, thông minh

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

nhọn
thông minh