Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ zajŋ˧˧tïn˧˥ ʐan˧˥tɨn˧˧ ɹan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ ɹajŋ˧˥tïŋ˧˥˧ ɹajŋ˧˥˧

Tính từ sửa

tinh ranh

  1. Tinh khônranh mãnh.
    Thằng bé tinh ranh lắm!

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa