Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

雪郵差

  1. Nhân vật người tuyết chuyên gửi thư của trẻ em lên ông già tuyết.

Đồng nghĩaSửa đổi