Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cảnh báo: Từ khóa xếp mặc định “钅 06” ghi đè từ khóa trước, “金 06”.)

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

 

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Đồng: một nguyên tố hóa học, kim loại.

DịchSửa đổi