Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+817F, 腿
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-817F

[U+817E]
CJK Unified Ideographs
[U+8180]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Bắp đùi, bắp vế.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

thoái, thối, thói

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwaːj˧˥ tʰoj˧˥ tʰɔj˧˥tʰwa̰ːj˩˧ tʰo̰j˩˧ tʰɔ̰j˩˧tʰwaːj˧˥ tʰoj˧˥ tʰɔj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwaːj˩˩ tʰoj˩˩ tʰɔj˩˩tʰwa̰ːj˩˧ tʰo̰j˩˧ tʰɔ̰j˩˧