Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+7D75, 絵
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D75

[U+7D74]
CJK Unified Ideographs
[U+7D76]

Tra cứu sửa

Tiếng Nhật sửa

Danh từ sửa

(e)

  1. Bức vẽ.
  2. Thiết lập kế hoạch.
  3. Hình ảnh.

Đồng nghĩa sửa