Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Thư pháp

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Nghèo