Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán Sửa đổi

U+6673, 晳
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6673

[U+6672]
CJK Unified Ideographs
[U+6674]

Tra cứu Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Tiếng Quan Thoại Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. Màu trắng