Chữ Hán giản thểSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

旗 (cờ ngắn) + 幟 cờ dài

Danh từSửa đổi

旗幟

  1. Trỏ chung các loại cờ.

DịchSửa đổi