Chữ Hán giản thểSửa đổi


Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

化学

  1. Môn toán học, số học.

DịchSửa đổi