Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán giản thểSửa đổi

Thư pháp
 
Kanji (Nhật)
 

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Đất nước, quốc gia.