Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗət˧˥ nɨək˧˥ɗə̰k˩˧ nɨə̰k˩˧ɗək˧˥ nɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗət˩˩ nɨək˩˩ɗə̰t˩˧ nɨə̰k˩˧

Danh từ Sửa đổi

đất nước

  1. Miền đất đai, trong quan hệ với dân tộc làm chủ và sống trên đó.
    Bảo vệ đất nước.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi