Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Nguyên tắc chỉ đạo, đường lối chỉ đạo (để vạch ra chính sách... ).

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

chuẩn, chốn, chũn

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwə̰n˧˩˧ ʨon˧˥ ʨuʔun˧˥ʨwəŋ˧˩˨ ʨo̰ŋ˩˧ ʨuŋ˧˩˨ʨwəŋ˨˩˦ ʨoŋ˧˥ ʨuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwən˧˩ ʨon˩˩ ʨṵn˩˧ʨwən˧˩ ʨon˩˩ ʨun˧˩ʨwə̰ʔn˧˩ ʨo̰n˩˧ ʨṵn˨˨