Tiếng Trung Quốc sửa

seven moon; month
phồn. (七月)
giản. #(七月)

Cách phát âm sửa


Ghi chú: cêg4 ghuêh8 - jieyang.

Danh từ sửa

七月

  1. Tháng bảy.
  2. Tên gọi hiện đại của tháng bảy theo âm lịch Trung Quốc.

Đồng nghĩa sửa

Từ dẫn xuất sửa