Đa ngữ sửa


 
U+215B, ⅛
VULGAR FRACTION ONE EIGHTH

[U+215A]
Number Forms
[U+215C]

Số sửa

, theo cách viết chuẩn: 18

  1. (Toán học) một phần tám.

Xem thêm sửa


Phân số “⅛” trong các ngôn ngữ khác sửa