Đa ngữ sửa


 
¾ U+00BE, ¾
VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
½
[U+00BD]
Latin-1 Supplement ¿
[U+00BF]

Số sửa

¾, theo cách viết chuẩn: 34

  1. (Toán học) Ba phần tư.

Xem thêm sửa


Phân số “¾” trong các ngôn ngữ khác sửa