Đa ngữ sửa


 
¼ U+00BC, ¼
VULGAR FRACTION ONE QUARTER
»
[U+00BB]
Latin-1 Supplement ½
[U+00BD]

Số sửa

¼, theo cách viết chuẩn: 14

  1. (Toán học) một phần tư.

Xem thêm sửa


Phân số “¼” trong các ngôn ngữ khác sửa