Đa ngữ sửa


 
U+2154, ⅔
VULGAR FRACTION TWO THIRDS

[U+2153]
Number Forms
[U+2155]

Số sửa

, theo cách viết chuẩn: 23

  1. (Toán học) Hai phần ba.

Xem thêm sửa


Phân số “⅔” trong các ngôn ngữ khác sửa