Đa ngữ sửa


 
U+2153, ⅓
VULGAR FRACTION ONE THIRD

[U+2152]
Number Forms
[U+2154]

Số sửa

, theo cách viết chuẩn: 13

  1. (Toán học) Một phần ba.

Xem thêm sửa


Phân số “⅓” trong các ngôn ngữ khác sửa

Tiếp sửa