Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

Bản mẫu:rus-noun-f-1*d сосна gc

  1. (Cây) Thông, thông đuôi ngựa, thông hai , thông ba lá (Pinus).
  2. .
    зблудиться в тёх соснах — lầm lạc trong điều rất đơn giản

Tham khảoSửa đổi