председатель

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

председатель

 1. Chủ tịch, chủ nhiệm; (собрания) chủ tịch, chủ tọa.
  председатель объявил повестку — chủ tịch (chủ tọa) tuyên bố chương trình nghị sự
  председатель исполкома — chủ tịch ủy ban chấp hành
  председатель колхоза — chủ tịch (chủ nhiệm) nông trang tập thể
  председатель суда — chánh án [tòa án]
 2. (П) (в составе названия главы правительства и т. п. ) Chủ tịch.
  Председатель Президиума Верховного Совета СССР — Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xô-viết tối cao Liên-xô
  Председатель Совета Министров СССР — Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên-xô
  Председатель Госплана — Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Nhà nước

Tham khảoSửa đổi