Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Động từ

sửa

Bản mẫu:rus-verb-5a-r побояться Thể chưa hoàn thành (,(Р + инф))

  1. Hơi sợ, e sợ, e ngại, rờn rợn, rợn rợn, ngại, sợ, rởn.

Tham khảo

sửa