отображение

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

отображение gt

  1. (Sự) Phản ánh, phản ảnh; (изображение) [sự] thể hiện, biểu hiện.

Tham khảoSửa đổi