Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̰ːn˧˩˧ a̰jŋ˧˩˧faːŋ˧˩˨ an˧˩˨faːŋ˨˩˦ an˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːn˧˩ ajŋ˧˩fa̰ːʔn˧˩ a̰ʔjŋ˧˩

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa