Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

обычный

  1. (постоянный, привычный) thông thường, thường thường, bình thường, thường lệ, thường.
    обычное вооружение — vũ khí thường
  2. (ничем не примечательный) bình thường, thường.
    обычное явление — hiện tượng bình thường (thông thường)
    обычное право юр. — pháp luật theo tập quán, tập quán pháp

Tham khảoSửa đổi