Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Tính từ

sửa

несведущий

  1. Không biết, không am hiểu, không thông thạo, dốt; i tờ (разг. ).

Tham khảo

sửa