несведущий

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tính từSửa đổi

несведущий

  1. Không biết, không am hiểu, không thông thạo, dốt; i tờ (разг. ).

Tham khảoSửa đổi