Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aːm˧˧ hiə̰w˧˩˧aːm˧˥ hiəw˧˩˨aːm˧˧ hiəw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aːm˧˥ hiəw˧˩aːm˧˥˧ hiə̰ʔw˧˩
  • Âm thanh
     

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

am hiểu

  1. Hiểu biết rành , tường tận.
    Am hiểu âm nhạc.
    Am hiểu vấn đề.

Tham khảo

sửa