Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

монтаж

  1. тех. — [sự] lắp ráp, lắp máy, lắp, ráp
    монтаж электростанции — [sự] lắp ráp nhà máy điện
  2. (фильм, произведение и т. п. ) [sự] chắp, ghép, lắp, thu xếp, sắp đặt, mông-ta-giơ.
    литературный монтаж — [sự] chắp ghép văn chương

Tham khảoSửa đổi