Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Danh từ

sửa

{{rus-noun-f-1d|root=игл}} игла gc

 1. (Cái) Kim.
  вязальная игла — kim đan, que đan
  хирургическая игла — kim phẫu thuật
  гравировальная игла — kim khắc
 2. (у хвойных) lá kim
 3. (колючка, шип) [cái] gai.
 4. (у животных) lông nhọn.
 5. (остроконечный предмет) [cái] que nhọn, nóc nhọn.

Tham khảo

sửa