Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

анатомия gc

  1. (наука) giải phẫu học, cơ thể học
  2. (строение организма) giải phẫu, cấu tạo, kết cấu.

Tham khảo sửa