Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəː˧˧ tʰḛ˧˩˧ ha̰ʔwk˨˩kəː˧˥ tʰe˧˩˨ ha̰wk˨˨kəː˧˧ tʰe˨˩˦ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəː˧˥ tʰe˧˩ hawk˨˨kəː˧˥ tʰe˧˩ ha̰wk˨˨kəː˧˥˧ tʰḛʔ˧˩ ha̰wk˨˨

Danh từ sửa

cơ thể học

  1. Như giải phẫu học