Tiếng Ả RậpSửa đổi

Danh từSửa đổi

ОМОН

  1. Cảnh sát trang.
  2. Cảnh sát kháng bạo động.