Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaːw˧˧ ɗaːn˧˥ɗaːw˧˥ ɗa̰ːŋ˩˧ɗaːw˧˧ ɗaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːw˧˥ ɗaːn˩˩ɗaːw˧˥˧ ɗa̰ːn˩˧

Tính từSửa đổi

đao đán

  1. Biến âm : đau đớn
  2. Bi thương, bi đát, bi thiết, buồn bã, khổ sở.
    Sự kiện này đao đán quá.

Đồng nghĩaSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)