Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̰ːm˧˩˧ tʰɨəŋ˧˧tʰaːm˧˩˨ tʰɨəŋ˧˥tʰaːm˨˩˦ tʰɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːm˧˩ tʰɨəŋ˧˥tʰa̰ːʔm˧˩ tʰɨəŋ˧˥˧

Tính từ sửa

thảm thương

  1. Làm cho buồn rầu thương xót.

Dịch sửa

Tham khảo sửa