Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗo̤˨˩ ʨəːj˧˧ɗo˧˧ ʨəːj˧˥ɗo˨˩ ʨəːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗo˧˧ ʨəːj˧˥ɗo˧˧ ʨəːj˧˥˧
 
đồ chơi cho con nít.

Danh từ sửa

đồ chơi

  1. Đồ vật dùng vào việc vui chơi, giải trí.
    Sản xuất đồ chơi cho trẻ em.
    Sân chơi có nhiều đồ chơi như đu quay, cầu trượt,...
    Coi như một thứ đồ chơi.

Tham khảo sửa