Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ɪm.ˈpɔr.tn̩t]

Tính từSửa đổi

important /ɪm.ˈpɔr.tənt/

 1. Quan trọng, trọng đại, trọng yếu, hệ trọng.
  an important event — một sự kiện quan trọng
  important personalities — những nhân vật trọng yếu
 2. quyền thế, có thế lực.
 3. (Như) Self-importance.
  to look important — ra vẻ ta đây quan trọng

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực important
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/
importants
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/
Giống cái importante
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃t/
importantes
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃t/

important /ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/

 1. Quan trọng.
  Rôle important — vai trò quan trọng
  Somme importante — số tiền quan trọng, số tiền lớn
  Des personnages importants — những nhân vật quan trọng
  Se donner des airs importants — lên mặt quan trọng

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
important
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/
importants
/ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/

important /ɛ̃.pɔʁ.tɑ̃/

 1. Điều quan trọng.
  L’important est que — điều quan trọng là
 2. Người lên mặt quan trọng, kẻ hợm mình.
  Faire l’important — lên mặt quan trọng

Tham khảoSửa đổi